/ Прочитано:

1.676

Катастарот објави годишeн план за контрола на приватни геодетски фирми

Агенцијата за катастар на недвижности го објави годишниот план за контрола на приватни геодетски фирми. По овој план, кој го објавува Секторот за контрола и надзор при Катастарот, ќе се реализираат контролите на приватните геодетски фирми, одделенијата за катастар на недвижности и на Центарот за катастар на недвижности.

Планот за контрола може да се преземе на следниов линк.