/ Прочитано:

976

Казни за кршењето на прописите за безбедност и здравје при работа за намалување на црниот биланс

Последната вест за повреден работник, кој додека работел на бул. „Борис Трајковски“, паднал и се здобил со тешки телесни повреди, е уште еден повод за актуализирање на прашањето за нефункционалноста на системот за безбедност и здравје при работа, велат од Хелсиншкиот комитет.

„Проблемот не го лоцираме во недостигот на законска регулатива, туку во недоследната имплементација на законите – и во однос на превенцијата на несреќи на работно место и во однос на санкционирањето на пропустите кои довеле до вакви инциденти.

Според информациите кои Хелсиншкиот комитет постојано ги прибира од медиумите и од дневните билтени на Министерството за внатрешни работи, градежништвото е дејноста каде што се случуваат најмногу несреќи на работното место, по што следуваат повреди кај лица коишто самостојно вршат професионална дејност, односно земјоделците – трактористи. Во текот на последните три години може да се забележи загрижувачки тренд во однос на заштитата на работниците.

Во 2018 година, според годишниот извештај на МЗЗПР, се случиле најмалку 124 несреќи при работа, од кои 33 биле фатални. Во 2019 година, медиумите и МВР известија за најмалку 19 повреди на работно место со фатални последици, додека Хелсиншкиот комитет за човекови права беше директно известен само за еден процесиран случај на несреќа при работа со смртни последици. Во конкретниот случај, Државниот инспекторат за труд, откако констатирал бројни неправилности, поднел кривична пријава против изведувачот како правно лице и против одговорното лице во правното лице каде што работел работникот. Во иста линија, новата година ја започнавме со најмалку тројца повредени работници при работа и еден смртен случај.

Како во многу наврати претходно и овој пат потенцираме дека без темелен ангажман на сите чинители на системот за безбедност и здравје при работа, состојбата нема да се промени и дополнително ќе се влошува. Во таа насока, ги споделуваме нашите препораки и апелираме за нивна доследна примена за да се спречат и да се намалат црните статистики:

– Државниот инспекторат за труд да спроведува темелна истрага во сите случаи на повреда при работа;

– ДИТ да ја лоцира одговорноста за несреќите и соодветно да ги санкционира сите кои со непостапување или прекршување на законите и процедурите дозволиле да се зголемува низата вакви трагедии и

– Работодавачите доследно да ги почитуваат законите и правилниците со кои се обезбедуваат безбедни работни услови, како единствен начин да се превенираат вакви и слични инциденти“, се наведува во соопштението на Комитетот.

М.В