/ Прочитано:

1.204

Ќе се менува Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар

„Владата на Република Северна Македонија денеска ја разгледа и усвои Информацијата за измена на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица, и ги задолжи Министерството за економија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за финансии и Централниот регистар на Република Северна Македонија да подготви предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица и истиот да го достави до Владата на Република Северна Македонија, најдоцна до 15 август 2020 година“, соопштуваат од Владата.

М.В