/Прочитано:

313

Ќе се основа Академија за јавни финансии – во подготовка нов предлог-закон

Министерството за финансии подготвува Закон за Академија за јавни финансии.

„Со овој закон се основа и уредува работењето на Академијата за јавни финансии како организациона единица во состав на Министерството за финансии, за спроведување обуки од областа на јавните финансии и обуки и испити во рамки на програмите за издавање уверенија/лиценци за овластени службеници и професии од областа на јавните финансии“, посочуваат од Министерството.

М.В