/ Прочитано:

2.705

Граѓанско право – статии и практика

Теоријата од областа на граѓанското право преведена во пракса.

Овој труд се заснова врз долгогодишното искуство на авторот како судија во Врховниот суд. Темелејќи се на големото професионално искуство, претставува исклучителен пример на теоријата преведена во пракса. Со своите написи, трудови и статии го објаснува, толкува и стручно теориски обнародува граѓанското законодавство. Од друга страна пак, со автентичната судска практика, чиј активен партиципант е тој самиот, ја презентира примената на граѓанското право од страна на судиите и судовите во одредени периоди од развојот на македонската држава.