/Прочитано:

1.229

Латински за правници

Како што и самиот наслов имлицира, оваа книга претставува учебник по латински јазик, наменет првенствено за правниците. Во неа е поместена сета онаа материја потребна за ефективно изучување на овој јазик – текстови, граматички вежби, преглед на граматиката, латински правни изреки, речник и преводи и објаснувања на текстовите. Јасен, прегледен и сеопфатен, овој учебник го прави изучувањето на латинскиот јазик попријатно и полесно искуство.