/ Прочитано:

1.421

Комисиска расправа за законите за лобирање, за правда за децата и за пензиското осигурување

На дневен ред на денешната седница на Законодавно-правната комисија се наоѓаат повеќе законски решенија. На Комисијата ќе се расправа за Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за правда за децата, за Предлог-законот за лобирање, за Предлог-законот за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, кои се во фаза на прво читање, како и за Предлог-законот за класифицирани информации и за Предлог-законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата, кои се во фаза на второ читање.

Измените на Законот за правда за децата и Законот за лобирање пред Комисијата за политички систем

Новините во Предлог-законот за правда на децата, кој е во собраниска процедура

Законот за правда за децата ќе се усогласува со европската регулатива

Законот за правда на децата ќе се усогласува со Законот за бесплатна правна помош

Предложено дополнување на Законот за правда за децата по скратена постапка

Новиот Закон за бесплатна правна помош е успех за граѓанските организации вклучени во неговото креирање

Објавен текстот на Предлог-законот за лобирање, кој ќе овозможи влијание при донесувањето прописи

Во подготовка измени на Законот за лобирање

Новите законски измени за стечајците пред Комисијата за труд  и социјална политика

 

Новите законски измени за стечајците ќе влезат во собраниска процедура

Новите законски измени за стечајците на владина седница

Во подготовка Закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација

До Собранието доставен Предлог-закон за обезбедување надомест за уште 1.600 стечајци

МТСП: Усвоени измените на Законот за стечајци за да се опфатат  дополнителни 1.900 лица

МТСП: Усвоен е предлог-законот за стечајци со кој 3.000 лица ќе бидат материјално обезбедени

Законските новини за пензиското и инвалидското осигурување кои се во собраниска процедура

ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ: Придонесите за задолжително пензиско, инвалидско и здравствено осигурување ќе се плаќаат по повисоки стапки

Ќе се менуваат законите за пензиското осигурување и за придонесите од задолжително социјално осигурување

М.В