/ Прочитано:

1.112

Комората на стечајни управници ќе ги обучува кандидатите за лиценца

Пријавување на кандидати на имејл адресата на комората е најдоцна до 25.03.2016 година.

Комората на стечајни управници на РМ ќе организира обука на кандидати за стекнување лиценца за овластени стечајни управници.

Пријавување на кандидати на имејл адресата на комората е најдоцна до 25.03.2016 година.

Во пријавата треба да бидат наведени име и презиме, образование, податоци за контакт (телефон, имејл адреса, место на живеење).