/ Прочитано:

1.592

Конкурс за именување нотари

Министерството за правда објавува конкурс за именување нотари за подрачјето на основните судови на градот Скопје и подрачјето на Основниот суд во Куманово. Конкурсот може да се преземе на следниот линк: 42 Конкурс за именување нотари.

М.В