/ Прочитано:

744

Конкурс за кофинансирање на учество на научни работници на семинари и симпозиуми

Француското министерство за високо образование, наука и иновации објавува конкурс за кофинансирање на научни работници од земјите на Централна и Источна Европа за учество на семинари, научни симпозиуми и конгреси во Франција, преку Програмата „ACCES“.

Информациите и формуларот се наоѓаат на следниот линк:

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2020.html

Исто така, преку Програмата „PARCECO“, се нуди можност да се кофинансира учество на француски предавачи на семинари и летни школи организирани во земјите на Централна и Источна Европа.

Информациите и формуларот за оваа програма се наоѓаат на следниот линк:

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2020.html

Рокот за пријавување на двете програми е 2 февруари 2020 до 18:00 часот.