/ Прочитано:

1.734

Кривична пријава за двајца државни правобранители

„Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривични пријави против П. Н. (64) од Прилеп, со живеалиште во Скопје, и Б. П. (45) од Велес, двајцата вработени како државни правобранители на подрачјето на Велес, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела ‘Несовесно работење во службата’ и ‘Злоупотреба на службена положба и овластување’.

Првопријавениот П. Н. постапил спротивно на одредбите од Законот за државното правобранителство и не обезбедил согласност – известување од Владата на Република Северна Македонија за натамошно застапување, која бил должен да ја обезбеди во случаите кога од една страна ги штити имотните права и интереси на Република Северна Македонија, а од друга страна, како законски застапник, ги штити имотните права и интереси на државните органи. Станува збор за предмет во кој како тужители се јавуваат правниот субјект ‘Павор’ извоз-увоз Орце ДООЕЛ Скопје и лицето О. П. од Велес, а како тужена странка во постапката се  Република Северна Македонија, Министерство за финансии, Управа за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп и Трговското друштво за вработување инвалидни лица за производство на апарати за домаќинство ‘Динамо – Хит ДОО’ Велес.

Имено, пред Основниот суд Велес, од страна на тужителите бил оспорен Записник од втора продажба на имот со јавно наддавање од 5.12.2005, изготвен од страна на првотужениот РСМ – Управа за јавни приходи, според кој ‘Динамо – Хит’ ДОО Велес купил земјиште со површина од 26.077 м2 на подрачјето на Велес, во рамките на извршната постапка за присилна наплата на долг кој произлегува од даночните обврски на должникот ‘Лозар – Агросервис’ АД Велес, бидејќи должникот бил корисник на предметното земјиштето кое било во сопственост на Република Северна Македонија и истото не може да биде предмет на присилна наплата, затоа што согласно законските прописи, извршување се спроведува само од имот кој е во сопственост на должникот. Тужителите, исто така, го оспориле и неоснованото запишување на горенаведениот имот на име на ‘Динамо – Хит’ ДОО Велес од страна на Агенцијата за катастар на недвижности, при што од страна на Основниот суд Велес, по изведените докази и утврдувањето на фактичката состојба во постапката, била донесена првостепена пресуда од 5.3.2018, со која било констатирано дека предметното земјиште е во сопственост на државата, а не во сопственост на даночниот должник ‘Лозар – Агросервис’ АД Велес.

Првопријавениот П. Н., наместо да ја прифати пресудата од 5.3.2018 на Основниот суд Велес, со која било утврдено дека земјиштето било и останало во сопственост на Република Северна Македонија, на 22.03.2018 вложил жалба на оваа пресуда, а подоцна на 15.5.2019 и вонреден правен лек – ревизија, додека второпријавениот Б. П. на 22.3.2018 година ја потпишал жалбата на пресудата од 5.3.2018 на Основниот суд Велес, без да ги ценат правните интереси на Република Северна Македонија“, соопштуваат од МВР.

М.В