/ Прочитано:

4.737

Листа на новите државни правобранители именувани од Владата

На предлог на Комисијата за именување, Владата во согласност со добиеното позитивно мислење од Државниот правобранител на Република Северна Македонија, за државен правобранител во Државното правобранителство за подрачјето на Скопје ги именуваше:

 1. Лепосава Веноска
 2. Кристина Грозданоска
 3. Елена Саздовска
 4. Земиле Кодра
 5. Недим Исмани

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Куманово ги именуваше:

 1. Драган Јовановски и
 2. Бесим Весели

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Охрид го именуваше:

 1. Агрон Речи

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Струмица ја именуваше:

 1. Татјана Донкова

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гевгелија ја именуваше:

 1. Мирослава Панарова

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес ја именуваше:

 1. Валерија Николова

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Штип ја именуваше:

 1. Билјана Симонова-Тасева

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Кавадарци ја именуваше:

 1. Сузана Костова-Коцева

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Битола го именува:

 1. Ѓоко Талевски

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Прилеп го именува:

 1. Киро Северкоски

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Кочани ја именува:

 1. Олгица Јанева

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Тетово се именува:

 1. Фетуш Алили

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гостивар се именува:

 1. Илбер Јусуфи

За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Струга се именува:

 1. Катерина Талевска-Скепароска

Ќе се зголемува бројот на државните правобранители

Презентиран Вториот мониторинг извештај за работата на Државното правобранителство

За активностите на Државното правобранителство како адвокат на државата малку се знае во јавноста

Потребата од зголемување на бројот на државните правобранители на владина седница

М.В