/ Прочитано:

944

„Меѓаши“ го презентираше Детскиот алтернативен извештај за состојбата со правата на децата во Македонија

Денес, токму кога секаде во светот се прославува Меѓународниот ден на детето, Првата детска амбасада „Меѓаши“ го презентираше Детскиот алтернативен извештај за состојбата со правата на децата во Македонија.

На прес-конференцијата, на која говореа учениците автори на извештајот, беа презентирани повеќе аспекти од животот на децата во државата и проблемите со кои тие се соочуваат, поделени во седум тематски целини: Запознаеност со детските права и нивно почитување; Насилство врз децата; Дискриминација; Слободно време, игра, спортски и културни активности; Деца на улица; Образование и Животна средина.

Извештајот е изработен од вкупно 13 ученици на возраст од 12 до 17 години од повеќе градови, и во него се рефлектирани наодите од истражувањето за состојбата на правата на децата во кое учествуваа повеќе од 1000 деца ширум земјата, но и врз основа на своето лично искуство и искуството на своите врсници. Автори на извештајот се: Александар Стојановски (14), Антонија Теовска (12), Евгенија Џабирска (13), Едина Мифтароска (12), Ерза Цапа (12), Јулита Постолова (17), Клара Костадиновска (13), Магдалена Петровска (13), Матеа Ефтимовска (12), Миа Џамбас (14), Моника Јордановска (16), Сара Дука (14) и Теута Зибери (17).

Извештајот е поднесен до Комитетот за правата на детето при ООН, во рамките на процесот на периодично известување за спроведувањето на Конвенцијата за правата на детето во Македонија. Тој содржи детални и длабински увиди на децата во состојбите со детските права во државата и прецизни препораки за надминување на проблемите со кои тие се соочуваат и недостатоците на системот. Децата истакнуваат повеќе проблеми, вклучително и нискиот квалитет на образование, недоволната хигиена во училиштата, немањето на соодветни услови за вклучување на децата во попреченост во образовниот процес, ограниченоста на слободното време поради преголемиот обем на училишни обврски, недостигот од можности за вклучување во спортски и културни активности, особено во помалите градови и руралните средини, високата загаденост на воздухот и други еколошки проблеми кои негативно се одразуваат врз добросостојбата на децата, превалентноста на насилството, а особено врсничкото насилство и дискриминацијата на децата по повеќе основни, вклучително по возраст, пол, јазик и етничка припадност, потребата од поголема грижа за менталното здравје на децата, недоволната грижа за децата на улица од страна на институциите и потребата за поголема запозненост со детските права и на децата и на возрасните.

Од „Меѓаши“ велат дека менторирањето на оваа група ученици е од непроценливо значење не само за нивната работа како застапници на правата на детето, туку уште повеќе за нивното залагање и практикување на принципот на учество на децата во процесите на носење одлуки за работи важни за нив. Тие потенцираат дека овој извештај е задолжително четиво за секој кој се грижи за добросостојбата на децата и за унапредувањето на нивните права.

„Навистина сме среќни и горди што денеска пред вас имаме можност да го презентираме делото целосно составено од тим деца кои ја прифатија нашата покана да учествуваат во процесот на негова изработка. Децата го подготвија извештајот рефлектирајќи се на наодите од истражувањето за состојбата на правата на децата кое беше спроведено повторно од нив, во период мај – јули 2020 г., но и врз основа на своето лично и искуството на своите врсници. Грижејќи се за добросостојбата на децата од секој аспект, но и за унапредувањето на нивните права, искрено веруваме дека со ваков пристап и нивно активно ангажирање, состојбите на децата навистина може да се променат на подобро“, изјавија од „Меѓаши“.

Извештајот е подготвен во рамките на проектот „Да ги земеме правата во наши раце“, кој е финансиски поддржан од Владата на Шведска.

Извештајот може да се најде овде.

Конвенцијата за правата на детето – најзначаен меѓународен акт за заштитата на децата