/ Прочитано:

2.839

Меморандум за соработка помеѓу МЗМП и Правниот факултет „Јустинијан Први“

Претседателот на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Зоран Дранговски, и деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје, проф. д-р Горан Коевски, потпишаа меморандум за соработка со цел меѓусебна поддршка во реализацијата на своите тековни активности, а кои се однесуваат на унапредување на универзитетското правно образование во државата и развојот на правниот систем воопшто.

Соработката помеѓу МЗМП и Правниот факултет ја опфаќа и Правната клиника за маргинализирани групи, која функционира во рамките на Факултетот во насока на практична едукација на студентите кои се нејзини членови за области во кои работи МЗМП.

Бесплатна правна помош ќе даваат и правните клиники на правните факултети

М.В