/ Прочитано:

1.002

​Месечeн информатор за криминалот од омраза

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството, се опишуваат како криминал од омраза. За неговото постоење мора да бидат исполнети два услова: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата од омраза. Месечникот за криминалот од омраза за месец ноември 2017 година можете да го преземете на следниот линк.

M.В