/ Прочитано:

1.029

Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил

Хелсиншкиот комитет за човекови права објави Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија ‒ август 2018 година.

Целта на овој извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој извештај се добиени од 24 граѓански организации од Србија и Македонија, во рамките на мрежата „Помош на рутата“.

Целосниот извештај можете да го преземете на следниот линк.