/ Прочитано:

942

Месечен извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил

Хелсиншкиот комитет за човекови права го објави месечниот  извештај за човекови права на мигрантите, бегалците и барателите на азил во Србија и Македонија за месец септември 2018 година. Целта на овој извештај е да ја претстави моменталната состојба во врска со заштитата на човековите права и слободи на мигрантите, бегалците и барателите на азил кои поминуваат или престојуваат во Србија и Македонија. Податоците во овој извештај се добиени од 24 граѓански организации од Србија и Македонија, во рамките на мрежата „Помош на рутата“.

Целосниот извештај можете да го преземете на следниот линк.