/Прочитано:

291

Месечник за криминалот од омраза

Хелсиншкиот комитет за човекови права го објави месечникот за криминалот од омраза за месец април 2018 година.

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како  криминал од омраза. За неговото постоење мора да бидат исполнети два услова: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата од омраза. Месечникот за криминалот од омраза за април 2018 година можете да го преземете на следниот линк