/Прочитано:

416

Месечник за криминалот од омраза

Во месец декември 2018 година регистрирани се 6 инциденти на насилство од омраза, и во сите мотив била етничката припадност и биле инволвирани малолетни лица.

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како криминал од омраза. За неговото постоење мора да бидат исполнети два услови: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда.

Мисијата на ОБСЕ во Скопје го поддржува Хелсиншкиот комитет при регистрацијата и мапирањето на делата од омраза. Месечникот за криминалот од омраза за декември 2018 година можете да го преземете на следниот линк.

М.В