/Прочитано:

4.417

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА: Објавени програмите за полагање стручен испит за вештак

Програмите за полагање стручен испит за вешто лице се од повеќе области.

Илустрација

Денес Министерството за правда на својата веб-страница ги објави програмите за полагање стручен испит за вештак од следите области: