/ Прочитано:

1.447

Министерство за правда: Се подготвуваат измени на Законот за нотаријатот

„Целта на законските измени е подобрување на законските одредби и доуредување на законот во делот на одредбите за издавање на решение за нотарски платен налог, предавање на архивата на нотарот по престанок на службата и прецизирање на одредбите за плаќање на судската такса по поднесени предлози за издавање на решение за нотарски платен налог, рокот за издавање на решение за нотарски платен налог и усогласување на законот со други закони“, велат од Министерството за правда.

Законите за адвокатурата, за нотаријатот и за извршувањето во програмата за работа на Владата

М.В