/ Прочитано:

1.928

Министерството за правда објавува конкурс за именување нотари

Министерството за правда објавува конкурс за именување нотари. Конкурс за именување на нотари се однесува за следните нотарски седишта:

– две нотарски места со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Битола;
– три нотарски места со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Гостивар;
– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Дебар;
– едно нотарско места со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Делчево;
– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Кичево;
– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Кратово;
– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Крушево;
– две нотарски места со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Прилеп;
– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Ресен;
– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основните судови на градот Скопје;
– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Струмица и
– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Тетово;

Конкурсот може да се преземе на следниот линк.