/ Прочитано:

2.186

Министерството за правда распишува конкурс за именување нотари

Врз основа на член 11 од Законот за нотаријатот  и член 2 од Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта и службените подрачја за кои се именуваат нотарите, Министерството за правда го распишува четириесет и првиот Конкурс за именување на нотари за следните нотарски седишта:

– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Дебар;

– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Кичево;

– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Прилеп;

– две нотарски места со службено седиште на подрачјето на Основните судови на градот Скопје;

– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Струмица и

– едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Куманово.

Конкурсот во целост може да се погледне на следниот линк.