/ Прочитано:

1.752

Министерството за правда распишува конкурси за именување нотари и извршители

Министерството за правда распишува конкурси за именување нотари и извршители.

Конкурс е распишан за едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Охрид; едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Струга; едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Тетово; едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Велес и две нотарски места со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во Куманово.

Конкурс е распишан и за  именување на тројца извршители на местото на извршителите на кои им престана должноста извршител, за подрачјето на Основниот суд Тетово;  подрачјето на Основниот суд Куманово, Основниот суд Кратово и Основниот суд Крива Паланка и за подрачјето на Основниот суд во Прилеп и Основниот суд во Крушево.

Деталите за конкурсите на следниот линк.