/ Прочитано:

992

Мисијата на ОБСЕ во Скопје ги поддржува властите во развивањето платформа за подобро справување со миграциските прашања 

Развивањето платформа за директна координација и комуникација помеѓу органите на прогонот и сите инволвирани владини институции е клучно за подобро справување со потенцијалните кризни ситуации со миграцијата, изјавија учесниците на тркалезната маса, поддржана од Мисијата на ОБСЕ, којашто се одржа во Скопје.

На дискусијата присуствуваа околу 35 претставници на државни институции, национални агенции, меѓународни организации и невладини организации, кои изнесоа препораки за детален План за вонредни состојби во областа на миграцијата.

„Ќе продолжиме да ѝ помагаме на земјата да се подготви за евентуални миграциски кризи, помагајќи им на националните власти во развивањето на национален план заснован на најдобрите меѓународни практики и насоки“, рече Марија де Бенито Родригез, советник за мигранти и безбедност на бегалци при Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Магдалена Несторовска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи, рече: „Миграцијата се провлекува низ годините и миграциската криза која произлегува од таквите движења покажа дека е навистина тешко, речиси невозможно, да се пронајде унифициран и стандардизиран одговор на сите миграциски текови, бидејќи секое движење на луѓе и секоја евентуална криза е специфична и карактеристична по различни елементи и предизвици својствени токму за таа криза.“

„Особено ми е драго што Мисијата на ОБСЕ во Скопје ја организира оваа тркалезна маса каде што сите може да разговараме и да развиеме подобар и посеопфатен План за вонредни состојби во областа на миграцијата, врз основа на искуството стекнато во текот на годините.“

„Успешното справување со миграциската криза, кое беше потврдено од неколку меѓународни извештаи, не би било можно без голема донаторска помош“, рече Елена Грозданова, државен секретар во Министерството за труд и социјална политика. „Секако, за повеќе од милион луѓе кои поминаа преку земјата, може да заклучиме денес дека заштитата и хуманитарната поддршка кои им беа понудени беа на задоволително ниво.“

Одржаната дискусија е дел од активностите на Мисијата на ОБСЕ за промовирање на пристапот заснован на жртвата и човековите права кон справување со предизвиците што ги носат миграциските текови.

M.В