/ Прочитано:

956

Мислење на Народниот правобранител за начините за заштита на правата на децата до 10 години

Народниот правобранител до Владата достави мислење во врска со  барањата на родители на деца до 10 години за заштита на правата на децата и обезбедување на услови за нивно безбедно згрижување во услови кога родителите се обврзани да ги остваруваат своите работни задачи на работните места, а за децата нема кој да се грижи.

„Имено, Народниот правобранител смета дека Владата треба да го задолжи ресорното Министерство за труд и социјална политика да ги испита сознанијата дека јавните установи за деца – детски градинки во општините во Република Северна Македонија кои се основачи на истите не вршат уписи на деца во градинка, и следствено да се преземат мерки заради обезбедување услови за непречено запишување на деца, а со тоа и обезбедување на потребната документација за ослободување на еден од родителите од работни активности со цел водење грижа за детето/децата, здравјето и безбедноста на децата, a без притоа да се наруши работниот процес“, нагласува Народниот правобранител во Мислењето за начините за заштита на правата на децата до 10 години, како и за условите за нивно безбедно згрижување во услови на пандемија.

Мислење на Народниот правобранител во врска со наставата во услови на далечинско учење

М.В