/ Прочитано:

661

ММФ: Монетарната политика е соодветна, а девизните резерви овозможуваат стабилен девизен курс

Народната банка води соодветна олабавена монетарна политика, бидејќи инфлацијата е пред сѐ глобален феномен. Во согласност со глобалните трендови, повисоката инфлација веројатно ќе се задржи подолго во однос на претходните очекувања, намалувајќи се во текот на втората половина на 2022 година. Во наредниот период, Народната банка треба будно да ги следи движењата и потенцијалните ризици, нагласувајќи ја подготвеноста за реакција доколку е потребно. Ова е заклучено од страна на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) во Извештајот од редовната мисија во земјава.

Фиксниот курс на домашната валута со децении е сидро на стабилноста на домашната економија, забележуваат од Фондот и посочуваат дека девизните резерви се одржуваат на соодветно ниво и овозможуваат доволно простор за задржување на стабилноста на курсот.

Во извештајот на ММФ се изнесени оцени и за неколку други аспекти во доменот на централната банка:

‒     Навремениот и силен одговор на Народната банка го ублажи ударот којшто пандемијата ѝ го зададе на економијата, а понатаму помогна во економското закрепнување. Како што посочува ММФ, регулаторната флексибилност за време на пандемијата беше значително искористена и им помогна како на корисниците на кредити, за надминување на предизвиците со ликвидноста, така и на банките.

‒     Мерките на Народната банка придонесоа за зачувување на финансиската стабилност. Тековните реформи за јакнење на макропрудентната рамка и за заштитната финансиска мрежа се клучни.

‒     Банкарскиот систем е добро капитализиран. Стапката на адекватност на капиталот во септември 2021 година надмина 17%, поддржана од солидната капитализираност пред пандемијата и мерката на Народната банка за привремено ограничување за исплата на дивиденди од страна на банките. Стрес-тестовите на Народната банка покажуваат дека нивоата на капиталот на банкарскиот систем ќе бидат над минималните барања и во ризично сценарио.

‒     Народната банка е високотранспарентна и отчетна институција. За да се обезбедат навремени одлуки и да се зачува оперативната автономија како супервизор, од највисок интерес е да се одржи независноста на централната банка, посочуваат од ММФ. Во согласност со препораките на Програмата за оцена на финансискиот сектор (ФСАП) на ММФ и Светската банка од 2018 година, Фондот во извештајот посочува дека Народната банка треба да се исклучи од Законот за административни службеници. Народната банка има соодветна рамка на внатрешни механизми за донесување на одлуките и за спроведување на активностите. Ова беше заклучено во 2020 година, кога мисија на ММФ спроведе проверка и на интерните контролни механизми во Народната банка. ММФ и во овој случај посочи на потребата за измени во законската рамка заради зајакнување на независноста на Народната банка.