/Прочитано:

574

МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита 

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на правата од социјална и детска заштита за месец февруари 2020 година:

Гарантиран детски додаток

Посебен додаток за месец 03/2020

ЕПП за новороденче

Родителски додаток за трето дете

Родителски додаток за четврто дете

Единствен родителски додаток

Студирање

Гарантирана минимална помош ГМП

Туѓа нега

Постојана парична помош

Мобилност и слепило – попреченост

Цивилна инвалиднина

Социјално домување

Азиланти домување

Парична помош за згрижувач

Паричен надоместок за згрижувачко семејство

Социјална сигурност

Субвенции за електрична енергија ретроактивни исплати.