/ Прочитано:

1.953

МВР објавува оглас за вработување на 600 полицајци

Министерството за внатрешни работи објави јавен оглас за засновање на работен однос на 600 извршители на работно место полицаец за работа во Министерството за внатрешни работи. Кандидатите треба да ги исполнуваат општите и посебните услови наведени во огласот кој може да се погледне на следниов линк.