/ Прочитано:

3.055

МВР: Употребата на пиротехнички средства е противзаконска и опасна и ќе се казнува најстрого

По повод претстојните новогодишни и божиќни празници, Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се воздржат од каква било употреба на петарди и други пиротехнички средства, како и огнено оружје при прославувањето на празниците, не само поради предвидените законски санкции, туку и поради опасностите што ги носи употребата на овие средства по безбедноста, здравјето и животот на граѓаните.

„Препродавањето и употребата на пиротехничките средства, како и употребата на огненото оружје нема да бидат толерирани и најстрого ќе се казнуваат“, информираат од МВР.

Во тек се и превентивните и други активности во насока на информирање на граѓаните за последиците што можат да произлезат од таквиот начин на прославување на празниците.

Потсетуваме дека во Законот за прекршоци против јавниот ред и мир во членот 31 е предвидено дека:

Кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен или лесно запалив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните ќе му се изрече глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност.

Исто така во Кривичниот законик според член 396  кој се однесува токму на недозволеното изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи децидно стои дека:

(1) Тој кој што неовластено изработува, држи, продава, набавува или врши размена со огнено оружје, муниција или експлозивни материи, ќе се казни со затвор од три до десет години.

(2)Ако предмет на делото од ставот 1 е поголемо количество на огнено оружје, муниција или експлозивни материи, или огнено оружје, муниција или експлозивни материи кои на граѓаните им се забранети, сторителот ќе се казни со затвор најмалку пет години.

(3) Ако делото од ставовите (1) и (2) на овој член е сторено во група, банда или друго злосторничко здружение, сторителот ќе се казни со затвор најмалку осум години.“

М.В