/ Прочитано:

1.441

На даночниот инспекторат му се потребни реформи  

Во Охрид, од 23 до 25 март 2018 година, се одржа семинар на тема „Предизвици и модернизација на даночниот инспекторат“, на кој учествуваа 242 инспектори од Управата за јавни приходи, даночни експерти од УЈП, а свое излагање имаа и надворешни експерти и соработници од Јавното обвинителство, од Царинската управа и од Управата за финансиска полиција, информираат од УЈП.

Отворајќи го настанот, директорката на УЈП истакна дека се неопходни реформи, и кадровски и организациски. Заеднички треба да се избориме и да докажеме пред сите дека не сме орган на репресија, дека не сме подложни на никакви притисоци, дека во согласност со закон ќе ги решаваме проблемите, ќе функционираме праведно, а не селективно, дека никој нема да го поштедиме ако затајува данок и ако не ги исполнува даночните обврски.

„Инспекторот е лицето на УЈП и преку неговата работа и неговиот пристап секој граѓанин прави процена за ефикасноста, за успешноста и за професионалноста на УЈП. По 11 години повторно се одржува еден ваков настан, кој треба да стане пракса за да можеме да ги увидиме и да ги признаеме нашите слабости во работењето и да споделиме нови знаења кои треба да донесат нови позитивни промени“, изјави Сања Лукаревска во своето обраќање до присутните.

Насер Демири, заменик-директор на УЈП, ги потенцираше стратешките определби и даде осврт на тековните процеси на модернизацијата во УЈП, на состојбите со човечкиот капитал, на старосната структура и на потребата од негување на даночното знаење и искуство во УЈП преку континуирана обука и зајакнување на капацитетите на даночниот инспекторат, особено поради очекуваниот природен одлив на стручните кадри од УЈП.

На тридневниот семинар, освен за практичните искуства и примената на законските одредби во делот на кривичната постапка против даночно затајување и соработката со Јавното обвинителство, кои на учесниците на семинарот им ги презентираше Верица Бержецка-Крстева, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје, се говореше и за новините во делот на: измените и дополнувањата на Законот за персоналниот данок на доход, специфичности и пренесување на даночна обврска, примена и ослободување од ДДВ при реализација на проекти финансирани од странски донатори и ИПА-фондови – Закон за данок на додадена вредност, фискализација, специфичности и контрола по видови даноци.

На настанот се обратија и  директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски, и директорот на Управата за финансиска полиција, Арафат Муареми, во однос на важноста на соработката на администрациите, земајќи ги предвид новите предизвици со кои се соочуваат, како резултат на брзата глобализација на трговијата и на финансиските системи, што наметнуваат нови очекувања и заедничко дејствување во борбата против нелегалните финансиски текови, организираниот криминал и даночната евазија.

Соработката помеѓу институциите треба да е насочена кон подобрување на работењето, вклучувајќи го и унапредувањето на капацитетот на човечките ресурси преку вакви семинари кои се предуслов за достигнување на потребните знаења, вештини и професионален развој, но и кон подобрување на постапките, трансферните цени, даночната транспарентност, размената на информации и електронската трговија.