/ Прочитано:

1.647

Наскоро: Второ, изменето и дополнето издание на книгата „199 обрасци на договори од трговското работење и од имотното право“

Последните примероци од првото издание на

„199 Обрасци на договори од трговското работење и од имотното право“ 2016 година

со 80 % ПОПУСТ!

*Примероците се со минимални оштетувања на корицата.