/ Прочитано:

257

Наставници и соработници во високообразовните установи во академската 2020/2021 година


Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на наставниците и соработниците во високообразовните установи во академската 2020/2021 година изнесува 4 288.

Од вкупниот број наставници и соработници, 3 074 или 72 %  се наставници и 1 214, т.е. 28 % се соработници во наставата.

Бројот на наставнички и соработнички во учебната 2020/2021 година изнесува 2 102 или 49 %.

Соопштението во целост