/ Прочитано:

690

Националната стратегија за поддршка на финтек-секторот ќе го трасира патот за забрзување на дигитализацијата

Работна средба на гувернерката на Народната банка со Асоцијацијата на финансиските друштва

Во рамките на активностите од процесот на подготовка на Националната стратегија за поддршка на развојот на финтек-секторот, гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска и дел од стручниот тим на Народната банка одржаа работна средба со претставници на Асоцијацијата на финансиските друштва. Меѓу другото, целта на состанокот беше информирање и дискусија за новите технологии коишто ги применуваат овие финансиски институции, како и за предизвиците со кои се соочуваат тие како понови учесници во финансискиот екосистем.

Во разговорот беше посочено дека брзиот раст на алтернативното финансирање надвор од традиционалните канали, јасно укажува дека постои потреба за зголемување на степенот на финансиско посредување во домашната економија. Притоа, беше нагласено дека дел од финансиските друштва користат дигитални канали и нови бизнис-модели.

Како што беше разговарано на состанокот, Народната банка е активно вклучена во давањето поддршка за развој на финтек-секторот. Соговорниците истакнаа дека се бројни придобивките и можностите за развојот на финтек-секторот во нашата земја, како што е можноста за обезбедување поголем број и подобри услуги, пред сѐ за потрошувачите, но и за малите бизниси. Финтек-секторот има потенцијал да ја зголеми финансиската инклузија, да го зајакне финансискиот систем, како и да придонесе за усогласување на финансискиот систем со меѓународните најдобри практики и може да помогне за интеграција на земјата во Европската Унија.

Народната банка, преку воспоставената Порта за иновации, соработува со сите заинтересирани субјекти, сѐ со цел да го олесни, да го поттикне и да помогне во развојот на иновациите во областа на финансиите. Како дел од активностите во овој сегмент, Народната банка започна и со изработката на Националната стратегија за поддршка на развојот на финтек-секторот со којашто ќе се дефинираат активностите и мерките за забрзување на дигитализацијата и примената на најновите технолошки достигнувања во финансиите. Оттука, и на работната средба беше заклучено дека Народната банка во рамките на своите надлежности останува цврсто на определбата за овозможување отворен дијалог со сите заинтересирани страни коишто преземаат активности за поддршка на финтек-развојот. Преставниците на Асоцијацијата на финансиски друштва ја потврдија подготвеноста за активно учество во подготовката на стратегијата за развој на финтек-секторот, како и споделување искуства, знаења и практики од европските земји со поразвиен сектор на финансиски услуги засновани врз технологија.

М.В