/Прочитано:

776

Националното биро за осигурување предлага доплата за ненавремено осигурени возила

Воведување доплата за ненавремено осигурени возила предлага Националното биро за осигурување на РМ со цел да се реши проблемот со големиот број неосигурени, односно нерегистрирани возила.

„Проблемот со неосигурените возила е присутен повеќе од 20 години. Иако во 2011 година, со учество на повеќе субјекти, е донесена Оперативна програма за намалување на бројот на неосигурени возила за пет проценти, секоја година сè уште ова прашање не губи од својата актуелност и има потреба од негово разрешување со преземање на бројни системски мерки“, наведуваат од Националното биро за осигурување.

Податоците со кои располага Националното биро за осигурување покажуваат дека во 2017 година во однос на 2016 година не се обновени 13,8 проценти од полисите или вкупно 81.176 возила се нерегистрирани.

На овој број неосигурени возила секако треба да се додаде и бројот на возила што не се наоѓаат во евиденцијата на осигурени возила во Централниот систем, а не се осигурени повеќе години, посочуваат од Бирото и додаваат дека целокупната состојба со неосигурени возила има високи негативни ефекти.

Статистичките анализи на Националното биро покажуваат дека во просек годишно од страна на Гарантниот фонд се исплаќаат преку 2.000.000 евра за штети предизвикани од неосигурени и непознати возила и се резервираат штети преку 3.500.000 евра. За изминатите 10 години од страна на Гарантниот фонд се исплатени преку 25.000.000 евра.

„Осигурителната индустрија повеќе години ги опсервира овие проблеми и констатира дека со укинување на законската одредба секој сопственик на моторно возило кој до истекот на важноста на регистрацијата не го регистрира и осигури возилото, не ги враќа регистарските таблички не е обврзан да извади нови регистарски таблички при повторна регистрација на возилото, драстично се зголеми бројот на неосигурени возила со одлагање на времето на осигурување и регистрација“, оценуваат од Националното биро.

Според нив, проблемот се очекува да се надмине со системски мерки, а посочуваат дека како аргумент не е во прашање немањето финансиски средства за регистрирање на возилата. Податоците од анализата покажуваат дека возила со поголема вредност се нерегистрирани. Нерегистрирани се и земјоделски возила за кои осигурување на годишно ниво е околу 700 денари.

Бирото, како што наведуваат оттаму, има доставено до Министерството за финанси и до Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност на Владата на РМ во декември 2017 година иницијатива за измени и дополнување на Тарифата на премии за осигурување на сопственици на моторните возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица од 2006 година.