/ Прочитано:

962

Нацрт-текстот на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030 објавен на ЕНЕР

На ЕНЕР е поставен Нацрт-текстот на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030.

Стратегијата за реформа на јавната администрација 2023-2030 ги утврдува мерките кои ќе бидат преземени во наредните осум години за остварување на општите и посебните цели дефинирани во секоја од приоритетните области.