/ Прочитано:

1.275

Нов Закон за буџети со среднорочно буџетирање до крајот на 2018

Нов ревидиран Закон за буџети до крајот на годинава, со кој буџетите ќе се планираат во среднорочна рамка и ќе се создадат услови за воведување фискален совет, најави министерот за финансии Драган Тевдовски на првиот состанок на Советот за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021 – координативно тело кое е задолжено за следење  на реформите предвидени со Програмата.

„Законот за буџети ја дава рамката за управување со јавните финансии во земјата. Со него се регулира целокупниот буџетски процес, вклучувајќи ги главните учесници во буџетскиот процес, постапката за подготовка и усвојување на Буџетот, извршувањето на Буџетот и завршната сметка, управувањето со буџетските распределби на средствата и подготовката на Среднорочната фискална стратегија. Со новиот ревидиран Закон за буџети ќе се направат промени во насока на поставување на среднорочна рамка во која ќе се планираат годишните буџети“, истакна Тевдовски.

Како што посочи министерот за финансии, новиот Закон за буџети ќе постави и услови за фискален совет, кои пак се во насока на водење на одржлива фискална политика, зголемена буџетска дисциплина и одговорност, зголемен кредибилитет на макроекономската политика и правична и одржлива распределба на расходите помеѓу сегашните и идни генерации.

Програмата за реформа со управување со јавните финансии 2018-2021 е прва сеопфатна стратегија од областа на управувањето со јавните финансии. Реформите во неа треба да придонесат за постигнување на 7 приоритети: подобрување на фискалната рамка преку унапредување на проектирањето, подобрување на наплатата на приходи и истовремено поедноставување и подобрување на услугите на надлежните институции, унапредување на процесот на планирање и буџетирање, подобрување на извршувањето на буџетот, зголемување на транспарентноста, зголемување на внатрешната контрола во институциите, како и на надворешната контрола и парламентарниот надзор.

На првиот состанок на Советот за спроведување на Програмата беше разгледан годишниот акционен план, а покрај министерот за финансии, присуствуваа и други членови на Советот, меѓу кои и заменикот на претседателот на Владата на РМ за евроинтеграции, Бујар Османи, министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски, како и директорите на Управата за јавни приходи и на Царинската управа, Сања Лукаревска и Ѓоко Танасковски.

M.В