/ Прочитано:

829

ОБСЕ и Советот на Европа со различен став во однос на Нацрт – законот за медиуми

Четврток, 6 јуни 2013 – Новиот Нацрт закон за медиуми  синоќа е пуштен во јавноста на електронскиот национален регистер . За новиот Закон за медиуми, кој е во нацрт-верзија, Владата добила сосема различни препораки од Советот на Европа и од специјалниот преставник на ОБСЕ за медиуми, Дуња Мијатовиќ. За претходната верзија, во Министерството за информатичко општество пристигнале 380 коментари на Законот, а забелешки се дадени на 117 члена од вкупно 171 член или на повеќе од две третини од Законот за медиуми.

Од ОБСЕ и Советот на Европа до Владата стигнале дијаметрално спротивни препораки како да се постапи со деловите од Законот со кои се опфатени практично најсуштинските прашања како што се слободата на медиумите и правата на новинарите. 

Поточно, Советот на Европа и ОБСЕ имале различен став по прашањето за членот 4, посветен на слободата на изразување и на слободата на медиуми. Делот што забранува содржини со кои се загрозува националната безбедност, се поттикнува насилно уривање на уставниот поредок, се повикува на воена агресија или конфликт и со кои се шири дискриминација и омраза по која било основа, Советот на Европа го истакнал како добредојден, но според мислењето на ОБСЕ, односно Мијатовиќ, целосно може да биде избришан. Овие член и во земјава беше различно толкуван.

ОБСЕ и Советот на Европа не се на иста линија и со одредбите од Законот што го регулираат правото на новинарот да изнесе свој став и да одбие да изврши налог за кој смета дека не е во согласност со етичките правила во професијата, како и одредбата што го штити неговиот углед како автор на текстот или на прилогот.

Советот на Европа истакнува дека ваквите одредби ќе ги зајакнат позицијата на новинарите и нивната независност и оти се придонес за плурализмот и живата дебата. ОБСЕ го оценил како загрижувачки членот со кој се регулира правото на изразување на ставот на новинарот. Таквото право го смета за очигледно и препорачува членот да биде избришан исто како и членот за угледот на новинарот, бидејќи смета дека такви прашања се решаваат со Закон за авторските права.

Ек­спер­ти, претставници на медиумите и регулаторите во областа, вчера рас­пра­ваа за конкретни предлози за и против регистрирање и ли­цен­ци­ра­ње на новинарите, дали е потребна саморегулацијата, дали треба да се оп­фа­тат со Законот сите медиумски работници, а не само новинарите, ка­ко и за донациите и рекламирањето на Владата во медиумите. 

Ми­нис­те­рот за информатичко општество, Иво Ивановски рече дека најмногу забелешки пристигнале за чле­нот 4 во нацрт-текстот, кој ја третира слободата на изразување, и тој ќе пре­тр­пи измени, иако според ОБСЕ, овој член треба да се избрише. 

При­фа­те­на е забелешката на Советот на Европа да се намали мандатот на претседателот на Агенцијата за медиуми од 9 на 7 години. Прифатени се и забелешките печатените медиуми и електронските портали само да ја регистрираат дејноста во Централниот регистар и да не се но­ти­фи­ци­ра­ат во Агенцијата. За овој член согласни се и ОБСЕ и Советот на Европа. 

„Ова не се однесува на блогови, форуми, забавни пор­та­ли, на приватни веб страници, социјални мрежи или на пребарувачи. Се од­не­су­ва исклучиво на електронски публикации кои, според дефиницијата, има­ат уредништво и работат на вести и новини. Тие ќе се регистрираат само во Централниот регистар“, изјави министерот Ивановски. 

Вчера не се прецизираше колку ќе трае фазата од јав­на­та расправа и кога текстот на Законот ќе биде доставен до Соб­ра­ни­е­то.