/ Прочитано:

1.130

Од почетокот на февруари задолжително почитување на стандарди за цврсти биогорива

„На барање на Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за економија, согласно Законот за општа безбедност на производите, ги вклучија во Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден, стандардите за цврсти биогорива.

Со објавување на дополнетата листа на стандарди во Службен весник, од 2 февруари овие стандарди стануваат задолжителни и за производителите и за трговците.

На тој начин се воведува регулирање на квалитот на цврстите горива што се користат во државата, со што ќе се влијае на подобрување на квалитетот на воздухот, на животнта средина и на здравјето на луѓето“, соопштуваат од Владата.

Листа на стандарди за општа безбедност 2021