/ Прочитано:

1.577

Одлични впечатоци од обуката на Академик за практичната примена на Законот за градење

Академик одржа обука за практична примена на Законот за градење, на која предавач беше Мартин Оџаклиески – државен советник за управно-надзорни работи при Министерството за транспорт и врски.

На обуката пред големиот број учесници детално се говореше за постапката за добивање одобрение за градење, за правата и обврските на учесниците во изградбата на објектите, за соинвеститорството, за причините за прекин на изградбата, како и за правните ризици и последиците од прекинот.

Во тој контекст, се дадоа конкретни насоки за дефинирање на правната положба на учесниците во изградбата во различни правни ситуации, како и конкретни насоки за спроведување на успешна постапка за одобрение за градење.

„На обуката имаше одлично предавање и плодна дискусија со примери од практиката“, истакнуваат учениците на обуката.

„Обуката за практична примена на Законот за градење ни беше многу потребна. Примената на Законот е дел од нашата редовна работа, во текот на која се соочуваме со најразлични ситуации за кои беа дадени бројни одговори и насоки за примена на законското решение. Сè што не ни беше јасно се образложи на обуката, особено во поглед на постапката“, вели Анета Ташева од Општина Кавадарци.

„Обуката беше многу корисна“, истакнува Сандра Ангелов од Општина Кисела Вода.

„Со оваа обука беа разјаснети разни ситуации со кои се среќаваме во текот на работата“, вели Лиле Ристовска од Општина Кисела Вода.

„Задоволен сум од презентацијата на Мартин Оџаклиевски. Прв пат сум присутен на негово предавање и би сакал да дојдам повторно“, вели Благој Ѓелев од Демир Капија.

„Секогаш кога доаѓам на предавањата на Мартин Оџаклиевски се надополнувам со ново искуство  и знаење во полето за кое се говори на обуката“, вели Јулијана Ристова од Општина Демир Капија.

„Добро избрани теми од Законот за градење“, потенцира Сузана Ѓоргиева од Општина Радовиш.

„Предавачот беше одлично подготвен и одлично го пренесе своето знаење“, велат Ефтимчо Петровски, Александра Деневска од Општина Кавадарци и Тони Петков од Општина Демир Капија.

„Одлична организација и одличен предавач“, нагласуваат Зоран Ѓоргиев од Општина Конче , Маја Костадиновска од Општина Крива Паланка и Добрила Стоименова од Општина Радовиш.