/ Прочитано:

2.212

Одлука на УО на АКРМ за орочување на средства за купување на деловен простор за Адвокатската комора на РМ

Управниот одбор на АКРМ донесе одлука за орочување на средства за купување на деловен простор за Адвокатската комора на РМ. Одлуката на Комората, велат од АКРМ, е резултат на заложбите на претседателот Никола Додевски и на УО изминатиот период, како и подобрувањето на финасиската состојба на Комората што го покажуваат и ревизорските извештаи.

Одлуката на АКРМ во целост:

Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на ден 24.04.2018 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Од средствата на сметка на Адвокатската комора на Република Македонија наменски се определуваат 12.000.000,00 денари за купување на деловен простор за Адвокатската комора на Република Македонија во Скопје.

Се овластува претседателот на АКРМ овој износ да го орочи на посебна сметка за период од 12 месеци.

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесување.

 АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 Претседател

Никола Додевски, адвокат