/ Прочитано:

1.424

Одржана конститутивната седница на Националното координативно тело против семејно насилство

Националното координативно тело против семејно насилство, формирано со решение на Владата на Република Македонија, денеска ја одржа конститутивната седница. Ова тело ќе има значајна улога во имплементацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство, позната како Истанбулска конвенција. Координацијата на институциите и организациите кои се застапени во ова тело е од суштинско значење за доследно спроведување на обврските што ги презеде Република Македонија со ратификацијата на Конвенцијата.

Националното координативно тело против семејно насилство има задача да ги следи и да ги анализира состојбите со семејното насилство, да ги координира активностите на надлежните институции и здруженија и да предлага мерки за унапредување и имплементација на националните политики.

Покрај претставници на Министерството за труд и социјална политика, во ова тело партиципираат и Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука, пратеници во Собранието на РМ, претставник на Канцеларијата на Народниот правобранител, судија од Основниот суд Скопје 2, јавен обвинител од ОЈО и двајца претставници од граѓански организации.

М.В