/ Прочитано:

1.268

Одржано годишното Собрание на Адвокатската комора 

 

„Согласно Одлуката за начинот на спроведување на 66-тото годишно Собрание на Адвокатската комора на Република Северна Македонија (АКРСМ) во услови на вонредни мерки  поради состојбата со ковид-19, донесена на 20.4.2021 година, 66-тото годишно Собрание на АКРСМ, односно состаноците на надлежните тела се одржаа во просториите на Комората на ден 14.5.2021 година.  На ваше запознавање во прилог ги објавуваме Записникот од 66-тото годишно Собрание и Записникот од Верификационата комисија“, известуваат од Адвокатската комора.

Адвокатот не може да биде повикан на одговорност за искажано мислење при давањето правна помош

Постојаното стручно усовршување – обврска за адвокатите

„Адвокатот може да врши јавна функција или јавна служба доколку за вршење на истата не заснова работен однос“

Условот за запишување на судии, обвинители, функционери, извршители и нотари во Именикот на адвокати

Објавен текстот на Предлог-законот за адвокатурата

Измени на Законот за адвокатурата за јакнење на адвокатската професија

Законски измени на Законот за адвокатурата за воведување континуирана обука за адвокатите

М.В