/ Прочитано:

1.260

Адвокат Дуња Туртурова објавува оглас за ангажирање адвокатски приправник

Адвокат Дуња Туртурова од Скопје објавува оглас за ангажирање  адвокатски приправник.

Потребни квалификации: завршен минимум прв циклус на правни студии, солидно познавање на работа со компјутер – MS Office , солидно познавање на англиски јазик.

 Способности: организираност, посветеност и одговорност кон доверените работни задачи,вербални комуникациски способности, доверливост, лојалност и професионалност, способност за индивидуална и тимска работа.

 Придобивки за избраните кандидати: стекнување знаења и вештини од повеќе области на правото, работа со професионален и одговорен тим, можност за напредување во кариерата.

 Потребни документи за апликација: Кратка биографија (CV).

 Биографијата да биде доставена на dunjaturturova@yahoo.com