/ Прочитано:

877

Адвокат Емил Мифтари објавува оглас за ангажирање адвокатски приправници

Адвокат Емил Мифтари, од Скопје, објавува оглас за ангажирање адвокатски приправници.

Потребни квалификации:

– Завршен минимум прв циклус на правни студии,

– Солидно познавање на работа со компјутер – MS Office и

– Солидно познавање на англиски јазик.

Профил и способности:

– Вербални комуникациски способности,

– Организираност и одговорност кон доверените работни задачи,

– Способност за работа под притисок,

– Доверливост, лојалност и професионалност и флексибилност,

– Способност за индивидуална и тимска работа.

Придобивки за избранитекандидати:

– Работа со професионален и искусен тим,
– Професионална надградба и усовршување,
– Можност за напредување во кариерата.

Потребнидокументи за апликација:
– Кратка биографија (CV).

Достава на документите за апликација:
– Кратката биографија да се достави на e-mail: office@miftarilaw.com.mk

Напомена:

– Само кандидатите кои ги исполнуваат условите наведени во огласот, може да бидат повикани на иницијален разговор во процесот на селекција.

– Податоците за кандидатите се чуват во базата на кандидати до завршување на процесот на селекција, со целосно почитување на одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

– На избраниот кандидат за приправник ќе му биде исплаќан месечен надомест.