/ Прочитано:

1.580

Адвокат Емил Мифтари од Скопје објавува оглас за ангажирање на адвокатски приправници

Адвокат Емил Мифтари од Скопје објавува оглас за ангажирање на адвокатски приправници.

Потребни квалификации:

– Завршен минимум прв циклус на правни студии,

– Солидно познавање на работа со компјутер – MS Office и

– Солидно познавање на англиски јазик.

Профил и способности:

– Вербални комуникациски способности,

– Организираност и одговорност кон доверените работни задачи,

– Способност за работа под притисок,

– Доверливост, лојалност и професионалност и флексибилност,

– Способност за индивидуална и тимска работа.

Придобивки за избраните кандидати:

– Работа со професионален и искусен тим,

– Професионална надградба и усовршување,

– Можност за напредување во кариерата.

Потребни документи за апликација:

– Кратка биографија (CV).

Достава на документите за апликација:

– Кратката биографија да се достави на e-mail: office@miftarilaw.com.mk

– Лице за контакт: Ирена Стефановска, тел: 02/6133-646.

Дополнителни информации:

– Работно време: од понеделник до петок, од 08:30 часот до 16:30 часот.

– Месечен надомест во износ од 15.000,00 денари.

Напомена:

– Рок за пријавување: 15 дена, рок за избор: 45 (четириесет и пет) дена по истекот на рокот за пријавување.

– Само кандидатите кои ги исполнуваат условите наведени во огласот може да бидат повикани на иницијален разговор во процесот на селекција.

– Податоците за кандидатите се чуваат во базата на кандидати до завршување на процесот на селекција, со целосно почитување на одредбите од Законот за заштита на лични податоци.