/ Прочитано:

1.148

Адвокатското друштво „Никола Додевски“ објавува оглас за вработување офис менаџер

Адвокатското друштво „Никола Додевски“ има потреба од вработување офис менаџер.

Опис на работните задачи

Организација на архива (електронска и во тврда копија);

Евиденција на предмети;

Канцелариска организација;

Организирање состаноци;

Организирање патувања;

Изготвување фактури и трошковници.

Услови за аплицирање

Одлично познавање на најмалку еден странски јазик (англиски јазик);

Одлично познавање на работа со компјутер;

Претходно работно искуство не е задолжително.

Кандидатите да ги достават кратките биографии во рок од 15 дена од денот на објава на огласот на следната електронска адреса:  contact@dodevskilaw.com