/ Прочитано:

1.220

БИЗНИС КОМПАНИ М ЛТД објавува оглас за вработување правник

Илустрација, адвокати

Друштвото за трговија и услуги БИЗНИС КОМПАНИ М ЛТД ДООЕЛ Скопје објавува оглас за вработување правник, на неопределено време.

Информации

Работно место: правник

Работен однос тип: неопределено

Неделно часови: 40

Основна плата: 18.000,00 денари

Огласот трае до 28.5.2016

Контакт:

Адреса: ул. „Даутица“ бр. 35, Ѓорче Петров

Е-пошта: bizniskompanim@yahoo.com

Телефон: 6132945