/ Прочитано:

1.406

Јавен оглас за избор на тројца кандидати за член од РМ во Европскиот комитет за превенција од тортура

Министерството за правда објавува јавен оглас за избор на тројца кандидати за член од Република Македонија во Европскиот комитет за превенција од тортура и нехуман или понижувачки третман или казнување.

Јавен оглас

Образец CV

Решение за формирање на Комисија за избор на кандидати