/ Прочитано:

1.060

Оглас на Институтот 4Р за обука за медијатори според акредитирана програма

Институтот  4Р објавува оглас за спроведување основна обука за медијатори во периодот од 23.6 2018 до 10.07.2018. Основната обука ќе се реализира според акредитирана програма за овој вид обуки, што е предуслов за полагање на испитот за медијатор и за стекнување лиценца за извршување медијаторски работи. Деталите за огласот на следните линкови: документ 1документ 2документ 3.